Grondbewerking

* Spitten
Met spitten is het mogelijk om organisch materiaal zoals: stalmest, groenbemester of stro resten homogeen in te mengen met de grond. Maar ook het verhelpen van storende lagen in de grond of het op wintervoor leggen (waarbij ploegen niet lukt). Machine is uitgerust met aangedreven eggenrol voor het zaaiklaar leggen.

SpittenSpitten(2)Spitten(3)

 * Ploegen
Voor het ploegen hebben we de beschikking over een 5- en 6 schaar. De 6 schaar is met strokenristers uitgevoerd. Op de trekker zijn ploegbanden gemonteerd met extra hoge nokken voor minimale slip om versmering in de ploegvoor tegen te gaan. Er is ook de de keus voor het gebruik maken van ondergronders om de ploegzool te doorbreken voor extra waterberging.

PloegenPloegen(2)Ploegen(3)

Ploegen(4)Ploegen(5)Ploegen(6)

 * Zaaibedbereiding
Land zaaiklaar maken doe we met een Lemken zaaibedcombinatie van 6 meter breed met egalisatie plaat en verkruimelrollen. Voor de zwaardere kleigronden maken we gebruik van een Roterra eg van 3 meter breed in combinatie met een bandenwals voor op de trekker of in combinatie met een cambridgerol achter de eg voor het egaal aandrukken van de grond.

ZaaibedbereidingZaaibedbereiding(2)Zaaibedbereiding(3)

* Graslandvernieuwing
Er zijn twee manieren voor graslandvernieuwing, te weten:

- De intensieve manier. Hiermee beginnen we met frezen van de graszode, ploegen, eggen, woelen
  en egaliseren met kilverbod waarna het inzaaien zal plaats vinden. 
 

- De eenvoudige manier voor graslandvernieuwing en onderhoud, te weten:
De HE-VA grass roller.  Uw graslandonderhoud met de HE-VA grass roller: slepen, eggen, zaaien en aandrukken en dat allemaal in 1 werkgang. Laat uw grasland doorzaaien voor een hogere haalbare financiële opbrengst per hectare. Kort, compact geconstrueerde machine om grasland door- of bij te zaaien, groenbemester zaaien of slakkenkorrels zaaien in tarweland en in 1 werkgang ook aan te rollen. Ook te gebruiken voor het aanrollen van net gezaaide percelen tarwe, koolzaad, maïs etc. Laat uw grasland doorzaaien, want dat levert meer gras en een hogere voeder kwaliteit per hectare op.

He-Va grassrollerHe-Va grassroller(2)He-Va grassroller(3)
Grass roller bestaande uit een egalisatiebalk met eggenveld in 3 delen deze zijn bevestigd door een parallellogram systeem voor een perfecte bodemaanpassing en zijn hydraulisch verstelbaar vanuit de trekker. Onze HE-VA machine is uitgevoerd met een cambridge rol met een diameter van 62 cm.Deze zijn verdeeld in 3 delen van 2.10 mtr. per deel. Door zijn midden ophanging van de buitenste velden wordt het totale gewicht gelijkmatig verdeeld over de gehele werkbreedte, waardoor een perfecte bodemaanpassing wordt gerealiseerd. Zaaien tussen de twee rijen tanden d.m.v. uitgekiende ketsplaatjes voor een exacte  verdeling in de gehele breedte van de machine, een hydraulisch aangedreven ventilator zorgt voor voldoende luchtverplaatsing voor de verdeling van het zaad. De rijsnelheid wordt exact gemeten door een radar, waardoor afdraaien eenmalig nodig is, vervolgens kan de gewenste zaaihoeveelheid worden ingegeven op de zaaicomputer.

Conclusie: een machine die graslandverzorging vanzelfsprekend maakt, want met een jonge grasmat met weinig onkruiden kan er een hogere financiële opbrengst worden behaald.

Goed voer is goud voor de boer!!!

 

Buienradar

Kranten/Tijdschriften

Zoeken op de site

Loonbedrijf Sloot B.V. | Aerdtsedijk 20 | 6913 KD Aerdt | Tel. 0316-247524 | KvK-nr: 09136098
Copyright © 2019. All Rights Reserved.