Bemestingskalender

Er zijn verschillende uitrijdperioden voor dierlijke mest en zuiveringsslib. Deze perioden zijn afhankelijk van de mestsoort, de grondsoort en of er sprake is van grasland of bouwland.
U mag niet uitrijden als de bodem bevroren, besneeuwd of met water verzadigd is. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
Zuiveringsslib dat niet meer dan 70 gram stikstof per kg droge stof bevat mag onder voorwaarden het hele jaar worden aangewend. Meer informatie vindt u de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland alwaar u ook de uitrijdregels voor compost, overige organische meststoffen, EG-meststoffen, overige anorganische meststoffen en kalkmeststoffen kunt vinden. Hieronder kunt u de uitrijdperioden zien.

Mestuitrijden

*    Vaste dierlijke mest en steekvast zuiveringsslib op bouwland op zanden lössgrond mag het hele jaar worden aangewend bij de aanplant van plantsoen- en fruitbomen.
**   Drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib op bouwland mag op alle grond soorten worden aangewend tot 1 september als uiterlijk 31 augustus van hetzelfde jaar een groenbemester wordt geteeld of in het aansluitende  najaar bollen worden geplant.

Loonbedrijf Sloot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerde informatie, evenmin voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van verkeerde gegevens en/of informatie uit deze website en/of in documenten van deze website. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze beschrijving is Loonbedrijf Sloot niet aansprakelijk. Raadpleeg voor de laatste/actuele informatie altijd de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland.

Buienradar

Kranten/Tijdschriften

Zoeken op de site

Loonbedrijf Sloot B.V. | Aerdtsedijk 20 | 6913 KD Aerdt | Tel. 0316-247524 | KvK-nr: 09136098
Copyright © 2019. All Rights Reserved.